تحقيق در مورد خیار،هندوانه،طالبی،کدو و خربزه  

تحقيق در مورد خیار،هندوانه،طالبی،کدو و خربزه  

تحقيق در مورد خیار،هندوانه،طالبی،کدو و خربزه   

61 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از تحقيق 

آفات و بیماریها

آفات

از افات مهم خیار می توان از شته ، تریپس ، کفشدوزک 12 نقطه ای خیار ، آبدزدک ، کنه های تارعنکبوتی ، مینوز برگ ، نوعی کرم خیار ، مگس خربزه ،کنه و تماتودها نام برد که با انواع سموم حشره کش قابل کنترل هتسند .

بیماریها

الف – بیماریهای قارچی

خیار دچار امراض قارچی زیادی می شود که با تناوب زراعی ، ارقام مقاوم و استفاده از بذور ضدعفونی شده تا اندازه ای جلو خسارت آنها گرفته می شود . مهمترین قارچهایی که به خیار حمله می کنند عبارتند از

آنتراکتوز

عامل این بیماری قارچ Colletotrichum lagenarium Pass می باشد . این قارج علاوه بر خیار به سایر میوه های تیره کدوئیان مانند طالبی و هندوانه حمله می کنند بر اثر حملیه این قارج لکه های کوچک ، گردو پر از آب روی میوه ظاهر می شود . برگهای الوده به این قارچ حالت آفتاب سوختگی پیدا می کنند . برای کنترل این قارچ باید از ارقام مقاوم استفاده کرد . ضد عفونی بذور با قارچ کش می تواند جلو شیوع بیماری را بگیرد . به محض مشاهده بوته های الوده باید آنها هر چه زودتر از مزرعه خارج و معدوم گردند . تناوب زراعی به مقدار زیادی به کم کردن خسارت این قارچ کمک می کند . قرار دادن بذور در آب گرم 57 درجه سانتی گراد قبل از کشت می تواند در کم کردن شدت بیماری کمک کند .

 

سفیدک

سفیدک داخلی یا دروغی که عامل آن قارچ Pseudoperonospora cubensis می باشد . تحت شرایط گرم و مرطوب سریعا رشد م یکند . کم کردن رطوبت محیط دمای بالا و کم شدن آب روی برگها به مقدار زیادی جلو شیوع این قارج را می گیرد . بر اثر حمله ی این قارچ لکه های کوچک و زرد رنگ با لبه ه ای ناممنظم روی برگها ظاهر می شوند . بافت در مرکز لکه خشکیده می شود و می میرد . تعداد لکه ها بتدریج بیشتر شده و برگ حالت پیچگی به خود می گیرد . استفاده از ارقام مقاوم خیار بهترین راه برای جلوگیری از شیوع این قارج می باشد . سمپاشی بوته های آلوده هر 10 تا 15 روز یکبار با سموم قارچ کش بسیار موثر است تناوب زراعی زهکشی خوب و از بین بردن علفهای هرز تیره کدوئیان در تخفیف بیماری اثر دارد .

سفیدک سطحی یا سفیدک حقیقی که بیشتر به خیار ، طالبی ، خربزه و کدوها حمله می کند ولی نمی توند به هندوانه صدمه بزند . لکه ها یکوچک سفید رنگ در زیر برگهای قدیمی دیده می شوند . بعد از چند برگها کاملا سفید می شوند و حالت مردگی به خود می گیرند سپس برگها خشک شده ، میوه ها در مقابل آفتاب قرار می گیرند و آفتاب سوخته می شوند در طالبی میوه های نارس حالت رسیدگی به خود می گیرند که در این حالت از کیفیت خوبی برخوردار نیستند . این قارچ به حرارت بالا و افتاب شدید احتیاج دارد . بارندگی و نور کم خورشید رشد آن را کاهش می دهد با سموم قارچ کش این بیماری قابل کنترل است .

این بیماری توسط باکتری Pseudomonas syringae pv . lachrymans ایجاد می شود این بیماری در روی برگ ، ساقه ، دمبرگ ، و میوه خیار ظاهر می شود .  لکه هایی که در روی برگ ظاهر می شوند چوندر اندازه ها یمختلف بوده و به رگبرگ ختم می گردند زاویه دار به نظر می رسند . به مرور زمان این لکه ها خشک و چروکیده م یگردندو از قسمتهای سالم جد ا می شوند بنابراین سوراخهایی روی  برگ ظاهر می شوند برگهای جوان نسبت به برگهای مسن نسبت به این بیماری ح ساسترند . برای مبارزه با این بیماری استفاده از بذور سالم و تناوب زراعی توصیه شده است . خیساندن بذور در اب گرم 57 درجه سانتی گراد و یا استفاده از آنتی بیوتیک ازدیگر راههای مبارزه با این بیماری است . همچنین می توان از سموم قارچکش معدنی مانند قارچ کش های مسی مخلوط با قارچ کشهای الی مانند مانب 1 یا ناکوزب 2 برای مبارزه با این بیماری استفاده کرد .

لکه 3 یا بیماری جرب جالیز

قارچ 4 این بیماری به میوه تیره کدوئیان به خصوص خیار حمله می کند لکه های قهوه ای با شکلهای نامنظم از علائم این بیماری است . استفاده از ارقام مقاوم خیار راه پیشگیری با این بیماری است . استفاده از سموم قارچ کش در کم کردن شدت بیمرای موثر است .

 

لکه های موجی

عامل آن قارچ Alternaria Cucumerian می باشد این بیماری در روی برگها ایجاد لکه می کند . ابتدا برگهای مسن مورد حمله واقع می شوند استفاده از ارقام مقاوم خیار ، رعایت تناوب زراعی ، کاشت بذور عاری از بیماری ، ضدعفونی بذور با قارچ کشها در کم کردن میزان خاسرت ناشی از این بیماری بسیار مفید است .

 

بوته میری جالیز

عامل این بیماری قارچهای زیادیمی باشد . بعضی از آنها مانند Pythium aphanidermatum , Phytophthora drechsleri و Phytophthora می باشند این بیماری تمام گیاهان تیره کدوئیان را مورد حمله قرا رمی دهد . برای مبارزه با این بیماری باید زمین از زهکشی خوبی برخوردار باشد تا میزان رطوبت خاک کم شود در هنگام آبیاری با بوته تماس نداشته باشد تناوب زراعی رعیات گردد از سموم قارچ کش و ارقام مقاوم استفاده شود .

 

ب – بیماریهای ویروسی

موزائیک

عامل این بیماری (CMV) Cucumber mosaic virus است . این ویروس به سایر گیاهان خانواده کدوییان حمله می کند . این بیماری در نقاط مختلف به نامهای مخملک ، برگ تاولی ، ابلقی و پیسی گفته می شود . این ویروس بیشتر به وسیله ی حشرات به خصوص شته ا زگیاهان دیگر به ویژه علفهای هرز به خیار منتقل می شود . در اثر این بیماری برگها کوچک شده ، رشد بوته متوقف می شود . میوه ها از کیفیت خوبی برخوردار نخواهند بود . کنترل شته ا و سایر حشرات از بین بردن علفهای هرز در کم کردن خسارت به مقدار زیادی کمک می کند . استفاده از ارقام مقاوم می تواند جلو شیوع این بیماری را بگیرد .

 

ج – بیماریهای باکتریایی

پژمردگی باکتریایی کدوئیان

باکتری عامل این بیماری Erwinia tracheiphial نام دارد . پژمردگی باکتریایی یکی از بیماریهای معمولو مخرب در بسیاری از گونه های این خانواده است . خیار حساسترین آنها به این بیماری است . خربزه ، طالبی ، کدو و کدو حلوایی به ترتیب به این بیماری حساس می باشند ولی هندوانه در برابر آن مقاومت زیادی از خود نشان می دهد . از علائم این بیماری پژمردگی ناگهانی شاخه و برگ و بوته است . استفاده از ارقام مقاوم به بیماری میزان خسارت را به حداقل می رساند . کنترل حشرات ناقل در مهار کردن این بیماری نقش عمده ای دارد .

 

گل جالیز

نام علمی گیاه گل جالیز که در ایران بیشتر روی گیاهان تیره کدوئیان و سایر سبزیها مانند گوجه فرنگی َ، سیب زمینی ، بادمجان خسارت می زند Orobanche aegyptiaca می باشد . گل جالیز یا اوربانش گیاه گلدار انگلی است که فاقد کلروفیل است بنابراین قادر به تهیه مواد غذایی نیست و به صورت انگل روی ریشه ی گیاهان دیگر استقرار می یابد .

گل جالیز به وسیله ی بذر تکثیر می شود و بذور گل جالیز قوه نامیه خود را تا 13 سال در خاک حفظ می کنند . برای مبارزه با گل جالیز

الف – جمع اوری تمام بوتهها قبل از به گل رفتن و خارج کرن آن ها از مزرعه و سوزاندن و معدوم نمودن آ«ها

ب – به وسیله مبارزه بیولوژیکی می توان با این انگل مبارزه کرد چرا که نوعی مگس از کپسول گل جالیز تغذیه م یکند بنابراین بذر آن تشکیل نمی شود .

ج – استفاده از علف کشها در کم کردن تعداد بوته های آن موثر است .

د – ضدعفونی کردن خاک با گاز متیل بروماید .

هندوانه

تاریخچه

هندوانه بومی مناطق گرم آفریقاست و در قرن شانزدهم به اروپا آورده شد سپس از اروپا به امریکا منتقل و کشت آن شروع گردید . از بعضی نوشتها چننی مشهود است که مصریان قدیم و اسپانیاییها هندوانه را می کاشتند و از میوه آن استفاده غذایی می نمودند

هندوانه به نظر می رسد که بومی آفریقا باشد اگر چه شواهی در بر اینکه احتمال مبدا آن امریکا است گزارش شده است . کاشفین اولیه فرانسوی، سرخپوسانی را یافته اند که در دره می سی سی پی melon کشت می کرده اند و همچنی گزارش دشه در سال 1629 در نیوانگاندو قبل از سال 1664 در فلوریدا کاشته می شده است . به هر جهت توضیحات نشان داده که melon اولیه امریکا از نوع citron بوده و هندوانه واقعی از آفریقا آمده است . کاشت هندوانه در اروپا تا قرن شانزدهم شناخته نشده بود.

 

وسعت و اهمیت

از زمان مستقر شدن مهاجرین اولیه امریکایی اهمیت تجارتی هندوانه رو به افزایش بوده است . هندوانه از نظر سطح زیر کشت در رتبه هفتم و از نظر ارزش در مرتبه پانزدهم بین 22 سبزی عمده در سال 1977 قرار داشت . سطح زیر کشت تدریجا نوساناتی به طرف کاهش از 155439 هکتار در سال 1949 به 132836 هکتار در سال 1959 و به 92097 هکتار در سال 1973 داشته است . مانند بیشتر محصولات عملکرد در هکتار از 7497 کیلو در سال 1949 به 9175 کیول در سال 1959 و به حد 12980 کیلود رد سال 1977 افزازیش یافت . همزان ارزش محصول از 29450000 دلار به 46708000 و 89414000 دلار بین سالهای 1949 و 1977 افزایش یافت .

ایالت تگزاس فلوریدا َ، جورجیا کارولینای جنوبی و می سی سی پی در تولدی و ارزش در سال 1977 پیشتاز بوده اند .

 

روند کار در راندمان تولید

هندوانه نسبتا یک محصول گسترده و ارزان قیمت از نظر تولدی بوده و نیاز بکار گرکمتری د رمقایسه با یشتر سبزیها برای تولدی و برداشت یک هکتار دراد . بین سالهای 1939 و 1977 در طی یک افزایش قابل توجه در عملکرد یک هکتار ساعات کار کارگر مورد نیاز برای تولید و بردشات از 148 به 86 ساعت د رهر هکتار کاهش یافت . راندمان یک ساعت کار کارگر د رخلال این دوره 338 درصد افزایش یافت . با اصلاح ارقام عملیات زراعی و ماشین آلات افزایش راندمان کارگر تداوم دارد .

 

مشخصات گیاه شناسی

نام علمی هندوانه Citrullus vulgaris Schard می باشد . ولی در بعضی از کتابها ان را C.lanatus Thund می نامند .

التبه در بعضی از نوشته های قدیمی ان را Cucurbita citrullus ذکر کرده اند که به نظر می رسد صحیح نباشد .

جنس Citrullus دارای گونه دیگری است به نام C.citroides که به انگلیسی به آن Citron melon یا Preseving melon می گویند . همچنین در بعضی از کتابهای سبزیکاری اسم علمی آن را Citrullus lanatus var . citroides ذکر کرده اند . میوه آن با هندوانه معمولی کاملا فرق دارد اندازه میوه خیلی کوچکتر از هندوانه معمولی است . وقتی که نارس است واقعا قابل خودرن نیست . قسمت گوشتی یا پولپ آن بسیار سخت می باشد که مناسب خودرن به صورت خام نیست و باید آن را به صورت پخته و یا تغییر شکل یافته مصرف نمود به همین دلیل به آن پریزروینگ ملون می گویند . کشت آن شبیه هندوانه معمولی است . سرخ پوستان آمریکایی ازمدتها قبل از آن استفاده می کرده اند و تاریخچه کشت آن در امریکا قبل از هندوانه معمولی است .

هندوانه گیاهی است یکساله و متعله به تیره کدوئیان . آ« گیاهی خزنده است که طول شاخه های خزنده آن شاید به 4 تا 5 متر هم برسد . ریشه هندوانه رشد عمیقی دارد و در بعضی از خاکها شاید تا عمق یک متری رشد کند . برگهای ان قلبی  شکل با بریدگیهای عمیق است ممکن است این بریدگیها فرعی باشند شاید برگ و ساقه آن ا زکرهکهای ریز نیز پوشیده شده باشند .

گلهای نر و ماده آن از هم جدا هستند ولی روی یک پایه قرار دارند . به عبارت دیگر هندوانه یک گیاه یک پایه است .

رنگ پوست میوه هندوانه در ارقام مختلف است . رنگ پوست میوه آن از سبز خیلی روشن که تقریبا سفید است تا سبز خیلی تیره که نزدیک به سیاه است دیده می شود . در بعضی از میوه ها رنگ پوست روشن است که به وسیله ی رگه های سیاه منقوش شده شکل جالبی به هندوانه می دهد . رنگ گوشت میوه در انواع مختلف متفاوت می باشد .

ممکن است رنگ گوشت میوه به صورتهای سفید ، سفید مایل به زرد ، زرد لیمویی ، صورتی کم رنگ ، صورتی پررنگ و بالاخره قرمز کم رنگ و قرمز پررنگ و لاکی دیده شود .

میوه ی هندوانه ممکن است دارای تعداد زیادی بذر (تخمه هندوانه ) باشد که به رنگهای سفید ، زرد ، قهوه ای ، سیاه  قرمز در داخل هندوانه وجودداشته باشد . البته هندوانه بدون بذر هم وجود دارد این نوع هندوانه تریپلوئید نام دارد که معمولا بدون بذر است ژاپنیها برای اولین بار هندوانه تریپلوئید تولدی کردند. آنها هندوانه تتراپلوئید را با هندوانه دیپلوئید تلقیح دادند تا تولید هندوانه تریپلوئید بدون دانه کنند . بذر تریپلوئید پس از سبز شدن تولید بوته ای می کند که دانه گرده آن عقیم است و تولید میوه بدون بذر می کند . برای تولید بذر تریپلوئید بذور تتراپلوئید را در ردیفهای متناوب با بذور دیپلوئید می کارند و در اثر تلقیح این دونوع بذور تریپلوئید به وجود می آید که با کاشتن آن میوه بدون بذر تحاصل می شود . شایان ذکر است که بذرهای دیپلوئید که کاشته می شود باید بذور دیپلوئیدی باشد که براحتی به تتراپلوئید تبدیل شود و به همین علت به آن ارقام استاندارد گویند زیرا  این نوع هندوانه تولید گرده می کند که با چشم دیده نمی شود . بذور تریپلوئید که تولید هندوانه بدون بذر می کند خیلی گران است و بهتر است خزانه گیری شوند که در مصرف میزان بذر کاملا صرفه جویی گردد .

 

آب و هوا

هندوانه یک گیاه فصل گرم است . نسبت به گرما بیشتر از سایر گیاهان تیره کدوییان مقاوم است . هندوانه مخصوص مناطقی است که دارای تابتسان طولانی و گرم هستند . از این رو تابستآنهای خشک و یا نسبتا مرطوب برای آن مناسب می باشد . شیوع بیماریهای که به برگ آن حمله می کنند در نواحی مرطوب بیشتر از نواحی خشک است در مناطقی که طول دوره تابستان کمتر از 120 روز است باید از ارقامیاستفاده کرد که میان رس و یا زود رس باشند در غیر این صورت میوه نارس باقی می ماند و شیرین نمی شود .

می توان هندوانه را در مکآنهای سرپوشیده و گرم خزانه گیری کرد و به محض مساعد شدن هوا به محل اصلی منتقل نمود . آزمایشهای مختلف نشان داده است که تهیه مالچ و استفاده از ان به زودرسی محصول در این مناطق کم میکند ارقام زودرس در مدت 70 تا 80 روز به میوه می نشیند این مدت در ارقام میان رس به 80 تا 90 روز می رسد هندوانه چارلستون گری که در ایران به هندوانه مهندسی معروف است . یک رقم میان رس می باشد . این هندوانه نسبت به آنتراکتوز و پژمردگی فوزاریومی مقاوم است . رنگ پوست میوه سبز روشن است . رنگ گوشت میوه قرمز و مزه آن بسیار شیرین است . شکل میوه کشیده و دراز می باشد .

هندوانه احتیاج به یک فصل رشد طولانی و عاری از یخبندان با درجه حرارتهای نسبتا بالا دارد . هندوانه به رطوبتهای بسیار پایین یا بالا زیاد حساس نیست و بنابراین می تواند در محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی متغیر از نواحی مرطوب جنوب شرقی تا نواحی خشک جنوب غربی آمریکا کشت شود . بهر حال بیماریهای برگ در آب و هوای مرطوب بیشتر اسیب می رسانند . بطور معمول هندوانه برای رسیدن میوه احتیاج به 80 تا 120 روز دارد این مدت با تاریخ کاشت محلی که هندوانه پرورش داده می شود تغییرمی کند .

 

انتخاب ارقام و بذر

ارقام  تجارتی هندوانه ممکن است در رنگ از خاکستری تا سبز تیره در شکل از گرد تا دراز و استوانه ای تغییر کنند . ارقامی که دارای گوشت قرمز تیره و بذر تیره رنگ هستند چون این صفات و ابستگی با رسیدن مناسبت و کیفیت خوراکی مطولب دارند ترجیح داده می شوند تقاضای بازار در گذتشه برای هندوانه های با اندازه متوسط تا بزرگ بوده است نشانه هایی موجود است که در آینده تقاضای بیشتری برای میوه های متوسط تا کوچک خواهد بود سفتی پوست و توپری گوشت همراه با کیفیت خوراکی عالی فاکتورهای اساسی برای هندوانه های مناسب برای ارسال به نقاط دیگر است  در حالی که برای مصارف خانگی کیفیت تنها عامل مهم است .

 

 

تامین بذر

خرید بذر از تولید کنندگان معتبر بذر بایستی عمل رایج در میان زارعین هندوانه باشد اطلاع ا زمبدا بذر مطلوب است تا بتوان هر ساله سفارشات مکرر برای ارقام یا نژادهای مطلوب را انجام داد بذر خوب بایستی زنده ، مطابق نام و عاری از حشرات و بیماریهای بذر زاد باشد . تولید تجارتی بذر عمدتا محدود به حومه لیسبورگ ، فلوریدا و راکسی فوردکار رادو می باشد . بهرجهت تولید بذر به مقدار محدود در مناطق تجارتی گوناگون توسط زارعین هندوانه غیر معمول نیست .

 

آماده سازی خاک

خاک مناسب

هندوانه در خکهای بکر که تازه آماده شده لوم شنی غنی از هوموس ، حاصلخیز ، خوب زهکشی شده و کمی اسیدی بهترین رشد را خواهد نمود . مواد زاید باید به اندازه کافی موجود باشد که تکیه گاهی برای ساقه های خزنده ایجاد کند تا از غلطیندن آنها در اثر بادهای شدید جلوگیری نماید . کشت هندوانه در مناطق تجارتی بر روی هر نوع خاکی که به خوبی زهکشی شده گرم کاملا حاصلخیز که عاری از حشرات و بیماریهای مضر هستند معمول می باشد . بهرجهت مشاهده گردیده که وقتی هندوانه روی خاکهای سنگین کشت گردد گیاه به کندی رشد کرده و اندازه و کیفیت میوه معمولا نامرغوبتر است .


خرید آنلاین