تحقيق در مورد سوسیس و کالباس

تحقيق در مورد سوسیس و کالباس

تحقيق در مورد سوسیس و کالباس

45 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از تحقيق 

تاريخچة توليد فرآورده‌هاي گوشتي در ايران

توليد سوسيس و كالباس در ايران سابقه‌اي در حدود 80 سال دارد. در سال 1307 شخصي به نام «آواناسيف» كه روسي تبار بود با يك ماشين كوچك دستي شروع به توليد نموده و احتياجات روزانة اتباع خارجي مستقر در تهران را به اين محصولات مرتفع سازد. در سال بعد در سال 1309 هموطن ديگر او «ليشنسكي» كارخانه را به ظرفيت توليد 40 تا 50 كيلوگرم رساند. در سال 1310 آرزومان آوانيساني كه از اراضة ؟ آذربايجان غربي بود، در منزلي واقع در خيابان منوچهري با وسايل دستي و امكانات ابتدايي به همراه 4 كارگر شروع به توليد فرآورده‌هاي گوشتي نمود. در مجموع اولين كارخانة توليد سوسيس و كالباس در ايران با همكاري «آوانيساني» «ليشنسكي» بنيان گذاري گرديد.

ميزان توليد سوسيس و كالباس در ايران

در حال حاضر بيش از 300 كارخانه و كارگاه صنعتي در حال توليد فرآورده‌هاي گوشتي در كشور مي‌باشند كه 10تا 15 درصد آنها زير نظر تعاوني توليد كنندگان فرآورده‌هاي گوشتي مي‌باشد.

ميزان توليد سوسيس و كالباس در سال 1385 ، 330 هزار تن بوده است كه نسبت به سال گذشته 10 درصد رشد داشته است. محمد موسوي مدير عامل شركت فرآورده هاي گوشتي با اشاره به توليد 330 هزار تن فرآورده‌هاي گوشتي در سال جاري اظهار داشت با توجه به رشد جمعيت و افزايش مصرف پيش بيني مي‌شود كه در سال 1386، ميزان توليد فرآورده‌هاي گوشتي در ايران به رقم 350 هزار تن برسد.[1]

با توجه به ارقام و آمار به دست آمده از انجمن فرآورده‌هاي گوشتي ايران اين رقم در سال 1382 برابر با 267081 تن بوده است. كه در سال 1383 به عدد 280435 تن در سال رسيد. در فاصلة بين سالهاي 1384 – 1383 به دليل كاهش توليد گوشت قرمز در داخل كشور با رشدي حدود 7106 تن ميزان توليد فرآورده‌هاي گوشتي سالانه 287541 تن ثبت شده است. در سال 1385 با رشدي حدود 10 درصد اين مقدار به 330000 تن در سال رسيد. پيش بيني مي‌شود اين مقدار با رشد 12 درصدي به عدد 350000 هزار تن در پايان سال 1386 برسد. جدول ذيل ميزان توليد سوسيس و كالباس را در كشور حد فاصل سال‌هاي 1382 تا 1386 را نشان مي‌دهد.

درصد رشد

نوسان مقدار

ميزان توليد

سال

 

ــ

267081

1382

 

13354

280435

1383

 

7106

287541

1384

 

42459

330000

1385

 

20000

350000

1386

خرید آنلاین