پاورپوینت با عنوان مقياسهاي اندازه گيري

پاورپوینت با عنوان مقياسهاي اندازه گيري

پاورپوینت با عنوان مقياسهاي اندازه گيري

1 فايل پاورپوينت |116 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از پاورپوينت

مقياسهاي عددي پيوسته

در مقياس عددي پيوسته ، مقادير عددي کميت مورد اندازه گيري بصورت پيوسته( مانند سن ، قد ، وزن و...) مي باشند.مقياسهاي عددي گسسته

در صورتي که مشاهدات تنها مقدار رقمي يا عدد صحيح را به خود نسبت دهند، مقياس اندازه گيري را گسسته گويند.

 

تعداد حاملگيها ، تعداد جراحيهاي گذشته، تعداد شکستگيها، تعداد حملات گذران ايسکميک مغزي (TIAs) قبل از يک سکته ناگهاني

vويژگيهائي که با مقياس کمي اندازه گيري مي شود غالبا به صورت جداول و نمودار ارائه مي گردند.
خرید آنلاین