پاورپوینت با عنوان بذور آپوميکسيس

پاورپوینت با عنوان بذور آپوميکسيس

پاورپوینت با عنوان بذور آپوميکسيس

41 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از اسلايدها

دما: موثر درسرعت واکنشها، خاتمه خواب، پاره شدن پوسته، ميزان جذب آب

 

دمای جوانه زنی انعکاسی از نياز طبيعی برای رشد

دما مستقيم در سرعت و در صد جوانه زنی موثر

طبقه بندی بذور برای جوانه زنی:

1- بين 5/4تا 30: بسياری ارقام پس از انبار  خشک

2- بذور فصل سرد: در دمای بالا  از بين می روند.  (کاهو آنديوکرفس)   Termodormancy

اتيلن، نور، سايتوکينين سبب رفع خواب

3- بذور فصل گرم: حد اقل 10 تا 15 درجه مانند گوجه فرنگی ، پنبه، خيار. در مای پايين گياه غير طبيعی و آسيب به محور جنين


خرید آنلاین