پاورپوینت با عنوان انواع پیشگیری و غربالگری

پاورپوینت با عنوان انواع پیشگیری و غربالگری

پاورپوینت با عنوان انواع پیشگیری و غربالگری

14 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از اسلايدها

1.پاسخ انجام آزمون غربالگري در يك جامعه 100 نفري ، 40 نفر مثبت و 60 نفر مي باشد . آزمون معتبر وجود بيماري را براي 20 نفر با نتيجه مثبت و 5 نفر با نتيجه منفي مورد تاييد قرار داده است . حساسيت و ويژگي آزمون چند درصد است؟

  1. در يك آزمون غربالگري براي ايدز داراي 82 درصد حساسيت و 94 درصد ويژگي است . در صورتيكه شيوع بيماري در جامعه 3 درصد باشد احتمال اينكه فردي با نتيجه آزمون مثبت بيمار باشد چقدر است؟

خرید آنلاین