پاورپوینت با عنوان تعیین نیاز پروتئین و انرژی در فیل ماهی با استفاده از مد لهای خطی و غیر خطی

پاورپوینت با عنوان تعیین نیاز پروتئین و انرژی در فیل ماهی با استفاده از مد لهای خطی و غیر خطی

پاورپوینت با عنوان تعیین نیاز پروتئین و انرژی در فیل ماهی با استفاده از مد لهای خطی و غیر خطی

22 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از اسلايدها

مراحل آزمایش

• چها رمرحله آزمایش رشد  با وزن اولیه 10،58،140،295
خرید آنلاین